نوآوری در محصولات سیکا

شهرت و موفقيت سيكا مديون سنت ديرينه نوآوري در اين شركت است. بنابراين، هسته مركزي فعاليت اين شركت را مديريت نوآوري و توسعه محصولات با كيفيت براي مشتريان تشكيل می‌دهد. سيكا فرايند ابداع محصول را با تمركز بر توسعه پايدار محصولات، سیستم‌ها و روش‌های جديد براي اتصال، درزگیری، لرزه گیری، تقويت و حفاظت در بازارهاي هدف خود نهادينه كرده است.

سيكا آزمایشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي متعددي در كشورهاي مختلف دارد و از اين طريق توانسته است همكاري خود با دانشمندان، شركا و تأمین كنندگان سرتاسر جهان را تقويت كند و در عين حال، تعهد خود مبني بر نزديكي به تمام مشتريان را محقق كند.

استراتژی نوآوری در سیکا

                                       

نوآوری های سیکا در بازارهای هدف بخش ساختمان و صنعت

                                     

مراکز فناوری سیکا

 

                                     

ابداع محصول در سیکا