راهکارهای سیکا در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

با تولید پایدار و روز افزون نفت، گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع، پالایشگاهها در خلیج فارس بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل شده اند. این پالایشگاه ها در تلاش اند سوختی با هزینه کمتر به بازارهای کنونی و نیز بازارهای جدید و روبه رشد ارائه کنند، و پالایشگاه ها با کاهش تولید نفت خام، ساخته و یا بهسازی شوند تا نیازهای گاز طبیعی مایع را پوشش دهند.
نواحی کاربرد در این بازار شامل موارد ذیل است:
اصلاحات واحد فرآیند، تشکیلات بار گذاری و تخلیه بار و نیز مخازن و سیستم های ذخیره سازی و اختلاط.

با مقادیر فراوان نفت، گاز طبیعی و گاز طبیعی مایعی که در منطقه خلیج فارس وجود دارد، زیر ساخت ها باید گسترش یابند تا بتوان از این منابع بهره برد. جهت اتصال مناطق تامین انرژی اصلی به شبکه لوله کشی نیاز است تا انتقال با سرعت بالاتر و هزینه کمتر صورت گیرد.

نواحی کاربرد در این بازار شامل موارد ذیل است:

خطوط لوله محصول، ایستگاه های کمپرسور یا پمپ، ذخیره سازی مایع و پایانه های ورودی.

 

کاربرد محصولات سیکا در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی: