پروژه های برتر داخلی سیکا

مقاوم سازی پروژه گلابدره با محصولات سیکا

بخش ساختمان

بازار هدف: تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی

 • SikaWrap®- 300
 • Sikadur®- 330
 • Sikadur®- 31

کفپوش های اپوکسی سیکا در کارخانه رانی

بخش ساختمان
بازار هدف:کفپوش و پوشش های صنعتی سیکا
 

 • Sikafloor®-11 Pronto
 • Sikafloor®-14 Pronto
 • Sikafloor®-16 Pronto
 • Sikafloor®-21 PurCem
 • Sikafloor®-29 PurCem
 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor® Cor-EG-5

کفپوش های سیکا در شرکت صنعتی آذین خودرو

بخش ساختمان
بازار هدف: تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی و کفپوش

 • SikaFloor ®Chapdur
 • SikaGrout®-212

مقاوم سازی بام شرکت داروسازی نوو نوردیسک با پوشش بام سیکا

بخش ساختمان

بازار هدف:پوشش بام سیکا

 • Sarnafil ®TS 77-15 RAL 9016
 • Sarnafil ®T Welding cord beige 4mmx100m
 • Sarnabar ®6/15 2250mm
 • Sarnabar® Tube SBT-20/160 mm
 • Sarnafat ®Tube SFT-50/160 mm
 • Sarnacol ®T660
 • Sarnafil ®T Prep
 • Sarnafil ®T Drain
 • Sarnafil ®T Overflow 63 beige
 • S-Leafguard

کفپوش های اپوکسی سیکا در کارخانه نستله

بخش ساختمان

بازار هدف:کفپوش ها و پوشش های صنعتی سیکا

 • Sikafloor®-21 PurCem
 • Sikafloor®-29 PurCem
 • Sikafloor®-31 PurCem
 • Sikafloor®-161

فوق روان کننده های سیکا برای حفظ اسلامپ و افزایش مقاومت فشاری در پروژه بتن ریزی بیمارستان شریعتی

بخش ساختمان

بازار هدف:افزودنی های بتن سیکا

 • Sika ®Viscocrete®-5110B
 • Sika ®Viscocrete®-3110
 • Sika Plast®-1500D
 • Sika Monotop®-612

اتصال و درزگیری محصولات گروه صنعتی ماموت با چسب و درزگیر های سیکا

بخش صنعت
بازار هدف: حمل و نقل

 • SikaForce®-7722 L105, 35
 • SikaForce®-7710 L35
 • SikaForce®-7010
 • Sikaflex®-521 UV
 • Sikaflex®-263
 • Sikaflex®-260 N

اتصالات و درزگیری نمای ساختمان جدید بورس اوراق بهادار با چسب و درزگیرهای سیکا

بخش صنعت

بازار هدف: چسب و درزگیر سیکا

 • Sikasil® IG-25
 • Sikasil® SG-500 CN
 • SikaHyflex® -305 EU

اتصالات نمای پروژه بیمارستان فوق تخصصی دکتر سمیعی با چسب و درزگیرهای سیکا

بخش صنعت

بازار هدف: چسب و درزگیر سیکا

 • Sikasil® IG-25
 • Sikasil® SG-500 CN

کفپوش های اپوکسی سیکا در کارخانه وین تک ( WINTECH)

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی سیکا

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264(RAL 6034)
 • Sikaflex® PRO3 – SL

مقاوم سازی، ترمیم و بازسازی پتروشیمی جم با محصولات سیکا

بخش ساختمان

بازار هدف: تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی سیکا

 • SikaTop®Armatec®-110 Epocem
 • ®SikaRep
 • Sikadur®-32
 • Sikaflex® PRO3
 • ®Sikadur-Combiflex
 • Sikadur®-31
 • Sikagard®-720 Epocem
 • Sikafloor®-156
 • Sikagard®-63 N

اتصالات و درزگیری نمای ساختمان پروژه مجتمع الماس قو با چسب و درزگیر های سیکا

بخش صنعت

بازار هدف: چسب و درزگیر سیکا

 • Sikasil® IG-25
 • Sikasil® SG-500 CN
 • Sikasil® WS-605

کفپوش های اپوکسی سیکا در شرکت پردیس کاغذ پاژ

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی سیکا

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264(RAL 6017)

چسب و درزگیر سیکا در پروژه دریاچه چیتگر

بخش ساختمان

بازار هدف: چسب و درزگیرها ی سیکا

 • Sikaflex® PRO-3

افزودنی های بتن سیکا در پروژه ایران مال

بخش ساختمان

بازار هدف: افزودنی های بتن سیکا

 • ®Sika® ViscoCrete

مقاوم سازی سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با محصولات مقاوم سازی سیکا

بخش ساختمان

بازار هدف: تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی سیکا

 • Sikadur® -31
 • Sikadur® -32
 • ® SikaRep
 • SikaBond® DV

اتصالات و درزگیری نما در پروژه برج میلاد با چسب و درزگیر سیکا

بخش صنعت

بازار هدف: چسب و درزگیر سیکا

 • Sikasil® IG-25

مقاوم سازی پوشش بام سفارت آلمان با پوشش بام سیکا

بخش ساختمان

بازار هدف: پوشش بام سیکا

 • Sikalastic® -614

افزودنی های بتن سیکا در پروژه جاده بتنی ریبار

بخش ساختمان

بازار هدف: افزودنی های بتن سیکا

 • Sika® FM-6
 •  Sika® Air-Entrained
 •  Sika® Compound

کف پوش های اپوکسی سیکا در پروژه مجتمع کارستان

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی سیکا

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264(RAL 7032)
 • Sikadur®-31

کف پوش های اپوکسی سیکا در پروژه شرکت تولیدی پارس حیات

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی سیکا

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264
 • Sikadur®-31
 • Sikaflex® PRO3