کف پوش های اپوکسی سیکا در پروژه مجتمع کارستان

مجتمع کارستان یک مجتمع تجاری و اداری بزرگ که دارای 4 طبقه پارکینگ می باشد.این پروژه در سال 2016 آغاز شد.

3 طبقه از پارکینگ این مجموعه حدود 8200متر مربع با محصولات سیکا کفپوش شده است.

پیمانکار: شرکت ایزولین

راه حل های سیکا برای کفپوش اپوکسی پروژه مجتمع کارستان:

  • Sikafloor®-161

محصولی بر پایه رزین اپوکسی دو جزئی و فاقد حلال با ویسکوزیته کم و قابلیت نفوذ بالا می باشد. از آن به عنوان لایه آستری کفپوش های اپوکسی، لایه محافظ سطوح سیمانی استفاده می شود.

  • Sikafloor®-264(RAL 7032)

پوشش نهایی اپوکسی با مقاومت شیمیایی، سایشی و مکانیکی بالا و خاصیت خودتراز شوندگی که روی لایه آستری اعمال می شود. و در رنگ بندی های مختلف موجود می باشد.

  • Sikadur®-31

برای تعمیر و ترمیم ترک ها و خرابی های سطح بتنی استفاده می شود.

Sika at work