مقاوم سازی سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با محصولات مقاوم سازی سیکا

سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در ۱۲۵ کیلومتری شمال تهران و ده کیلومتری شمال تونل کندوان و در مسیر رودخانهٔ چالوس، طی سال های 1382 – 1394  ساخته شده است.

سد بالا از نوع سنگريزه اي با روكش بتني، با ارتفاع۵/۸۲ متر، پهنای سد در پی ۲۱۵ متر، حجم مفید مخزن ۳.۶ میلیون مترمکعب و سد پایین از نوع سنگريزه اي با روكش بتني، با ارتفاع۱۰۲ متر، پهنای سد در پی ۳۸۲ متر، حجم مفید مخزن ۳.۸ میلیون مترمکعب اجرا شده است.

قابل ذکر است که این نیروگاه اولین نیروگاه  تلمبه ذخیره ای در ایران است که این قابلیت را دارند در ساعات اوج مصرف به تولید برق بپردازند و در ساعات کاهش مصرف با پمپاژ آب به سد بالا و ذخیره آن و در نتیجه مصرف برق، به کنترل بار شبکه سراسری اقدام کنند.

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب نیرو

پیمانکار: شرکت تابلیه و کیسون

مشاور: شرکت مشانیر و EDF

راه حل های سیکا برای مقاوم سازی پروژه سد و نیروگاه تلمبه سیاه بیشه:

  • Sikadur® -31

برای چسباندن بتن و سنگ های طبیعی سخت  در ترمیم استفاده شده است.

  • Sikadur® -32

برای رابط بتن قدیم و جدید استفاده شده است..

  • SikaRep®

برای مقاومت در برابر ترک خوردگی به دلیل وجود الیاف داخل آن در تعمیر استفاده شده است.

  • SikaBond® DV

برای بالا بردن کیفیت ملات های سیمانی استفاده شده است.

Sika At Work