جهت گیری های کلان

صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه

استفاده موثر از منابع یکی از بزرگترین چالش های نسل ما است.

صرفه جویی در مصرف آب

مدیریت دقیق مصرف آب، تصفیه و ذخیره سازی و نیز تصفیه فاضلاب ضروری است.

كاهش انتشار CO2

حفاظت از محیط زیست، به ویژه کاهش مداوم انتشار گازهای گلخانه ای، یک وظیفه حیاتی برای آینده است.

پايداري سازه ها

پیشرفت سریع اقتصادی کشورهای در حال ظهور، سرمایه گذاری های فراوانی را در زمینه انرژی، حمل و نقل، آب و مراقبت های بهداشتی به وجود می آورد.