ایمنی شغلی

«اگر نتوانيم كاري را ايمن انجام دهيم، اصلاً آن را انجام نخواهيم داد»

تجهيزات، سازمان و روش‌های كاري ايمن و كارآمد

سلامتي، ايمني و آسايش تمام كاركنان و شركا در موفقيت سيكا اهميت زيادي دارند و از مسايل مهم در سازمان به حساب می‌آیند. براي اين كار به تمركز و يك راهكار سيستماتيك نياز است: تعهد مديريت، تحليل ريسك، استانداردهاي ايمني و بهداشت، مشاركت كاركنان، و آموزش از مولفه‌هاي اصلي ساختار ايمني و بهداشت در سيكا هستند.

 

فرهنگ ايمني و بهداشت

صرفه‌جويي در انرژي و مواد اوليه

استفاده بهينه از منابع به يكي از بزرگترين چالش‌های نسل امروز تبديل شده است.

  • كاهش انتشار CO2
  • حفظ آب و هوا، مخصوصا كاهش مداوم آلاینده‌های گلخانه‌ای، امري حياتي براي آينده به حساب می‌آید.
  • صرفه‌جويي در مصرف آب
  • مديريت دقيق مصرف ، تصفيه و ذخيره‌سازي آب و همچنين تصفيه فاضلاب بسيار اهميت دارد.
  • ساختمان‌سازي پايدار
  • رشد سريع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مستلزم سرمايه‌گذاري وسيع در بخش انرژي، حمل و نقل، آب و بهداشت است.