انرژي

ارتباط اهداف زیست محیطی و بوم شناختی

مديريت موثر انرژي

وقايع جهاني، مانند كمبود انرژي و مواد اوليه در آينده، افزايش شهرنشيني، و رشد جمعيت باعث می‌شوند تا شرکت‌ها و جوامع با مشكلات اقتصادي، اجتماعي و بوم شناختي مواجه باشند. استفاده كارآمد از انرژي و منابع براي توسعه پايدار بسيار مهم هستند. محصولات سيكا با مصرف انرژي كمتري از صنايع تأمین كننده (مخصوصا صنايع شيميايي) توليد و توزيع می‌شوند اما تا حد زيادي به منابع انرژي تجديدناپذير وابسته هستند. این مسأله باعث ناپايداري قيمت، عدم اطمينان در عرضه، و افزايش اقدامات قانوني در خصوص مصرف انرژي (مانند وضع ماليات براي انتشار CO2) می‌شود. بنابراين، سيكا بر اين باور است كه بازده انرژي و كاهش آلاینده‌ها از عوامل مهم موفقيت شركت در افزايش بازدهي هستند.

 

استفاده بهينه از انرژي

علاوه بر مواد اوليه، انرژي نيز منبع مهمي در فعالیت‌های سيكا می باشد و عامل هزینه‌ای براي شركت به حساب می‌آید. در نتيجه، استفاده بهينه از انرژي براي شركت اهميت زيادي دارد. انتشار CO2 در نتيجه‌ي مصرف سوخت‌های فسيلي اتفاق می‌افتد و با افزايش بازده انرژي می‌توان انتشار اين آلاینده‌ها را كاهش داد. انتشار CO2 ناشي از برق خريداري شده به توان توليد هر كشور بستگي دارد و به راحتي نمی‌توان بر آن تاثير گذاشت. سيكا به دنبال استفاده از منابع انرژي با آلاينده CO2 كمتر است. براي مثال، در موارد ممكن، از گاز طبيعي به جاي نفت استفاده می‌شود. سيكا متعهد به كاهش مصرف انرژی‌های تجديدناپذير است تا اثرات منفي بر تغييرات آب و هوا را به حداقل برساند، هزینه‌ها را كاهش دهد و رقابت‌پذيري را افزايش دهد.