كاهش انتشار CO2

آب و هواي زمين در اثر پيامدهاي جهاني در حال تغيير است. بنابراين، حفظ آب و هوا، مخصوصا كاهش مداوم آلاینده‌های گلخانه‌ای، امري حياتي براي آينده به حساب می‌آید.

 

راه حل‌های سيكا براي حفظ آب و هوا

  • چسب‌های مورد استفاده در صنعت انرژي خورشيدي براي اتصال سطوح بسيار داغ
  • ممبران هاي پليمري بام با انعكاس زياد براي افزايش بازده تاسيسات خورشيدي و كاهش خنك كاري مورد نياز در ساختمان‌ها
  • سيستم مخصوص حفاظت از خوردگي مورد استفاده در مزارع بادي دريايي براي تضمين عمر كاري طولاني تحت شرايط سخت
  • ممبران هاي بام سيكا سارنافيل ( ®Sika Sarnafil) در طول دوره عمر خود 30% CO2 كمتري نسبت به ساير ورقه‌های بام توليد می‌کنند.

 

مثال: افزودنی های بتن با توليد كم CO2

افزودنی بتن را می‌توان براي كاهش مقدار سيمان داخل بتن، بدون افت كيفيت آن، استفاده كرد. به اين ترتيب می‌توان از انتشار مقادير زياد CO2، كه در اثر احتراق سنگ آهك هنگام توليد سيمان آزاد می‌شود، جلوگيري كرد.

در مورد يكي از مشتريان، كه به 3600 متر مكعب بتن براي ساخت مخزن ذخيره گاز نياز داشت، با استفاده از افزودنی سيكا صرفه‌جويي قابل توجهي انجام شد. ويسكوكريت (®Sika®Viscocrete) به طور خالص باعث كاهش 9 درصدي (50 تن) انتشار  CO2 می شود  اگر اين مقدار را به مصرف ساليانه 5 ميليارد متر مكعبي بتن در جهان تعميم دهيم، حدود 72 ميليون تن CO2 كمتري توليد می‌شود كه اين مقدار معادل انتشار ساليانه CO2 در اتريش است.