آب و پسماند

توازن منابع براي آينده

آب- منبعي با ارزش اما فراموش شده

سيكا به دنبال استفاده اقتصادی آب از طريق: كاهش مصرف، تصفيه ی آب، و استفاده از آب با كيفيت پایین‌تر برای تولید به ویژه در مناطقي كه با كمبود آب مواجه هستند می باشد. در پروژه‌های توليد كارآمد از خنك‌ کننده مدار بسته، برج‌های خنك كننده و آب‌های زيرزميني به جاي آب شهري استفاده می‌شود تا ميزان مصرف آب شرب تصفيه شده در فرايند توليد به حداقل برسد. با اين اقدامات، و همچنين استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده، و جمع آوري آب باران در قسمت‌های مختلف فرايند توليد، سيكا مصرف آب خود را در چند سال اخير به شدت كاهش داده است.

 

پسماند- اتلاف مواد اوليه

استفاده بهينه از مواد اوليه در شركت سيكا اهميت بالايي دارد. در فرايندهاي توليد شركت سيكا از مواد زيادي استفاده می‌شود و منابع تجديدناپذير، مانند ماسه، سيمان، مواد آلي و مواد بسته بندي و حمل و نقل حجم زيادي را به خود اختصاص می‌دهند. تاثير تجاري بسيار زياد مواد اوليه باعث شده است تا مصرف بهينه مواد و استفاده مجدد از آن‌ها به مسأله‌اي الزامي در سيكا تبديل شود. توليد كارآمد يعني كاهش و استفاده مجدد از ضايعات توليد و مواد بسته بندي و همچنين بهبود طراحي بسته بندي كه به افزايش بهره‌وري و كاهش مصرف مواد منجر می‌شوند.