تعمیر و نگهداری خودرو با سیکا

راهکارهای سیکا در بخش تعمیر و نگهداری خودرو در سرتاسر دنیا بیش از 30 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد. تکنولوژی تولید هوشمند محصولات ما در حقیقت تلفیقی از ویژگی های فنی- مهندسی و نیز قابلیت استفاده آسان متناسب با نیاز مشتریان می باشد. ما مجموعه ای کامل از محصولات برای آب بندی، اتصال و همچنین پوشش های محافظت از بدنه را در بخش تعمیر و نگهداری تولید و ارائه می کنیم. نوآوری، عملکرد مطلوب، قابل اطمینان بودن و استفاده آسان، محصولات سیکا را به انتخاب اول متخصصان شیشه و بدنه خودرو در سرتاسر جهان تبدیل کرده است.

شایستگی سیکا در تامین و توسعه صنعت خودرو

نوآوری و ایمنی در صنعت خودرو با سیکا

لیست محصولات سیکا در تعمیر و نگهداری خودرو