نوآوري و ایمنی در صنعت خودرو با سیکا

 

نوآوري اشتیاق ماست

محور ما سه ارزش اصلي‌ست كه باعث شده‌اند به توليدكننده برتر در بازار جهاني تبديل شويم: نوآوري، سادگي و ايمني. هدف ما ساده‌سازي كاربردهاي حرفه‌ای از طريق تولید چسب‌های مطمئن و كوتاه كردن زمان آماده به حرکت ايمن است تا سطح ايمني براي سرنشینان خودرو به حداكثر برسد.

استاندارد SDAT پيشرفته سيكا

سيكا اولين و تنها توليد كننده چسب در جهان است كه از آدمك آزمايش تصادف نود و پنج درصدي استفاده می‌کند. به واسطه استفاده از آدمك سنگين‌تر، آزمایش‌های ما درصد بيشتري از مردم سرتاسر جهان را در بر می‌گیرند. «با سيكا، در شاهراه ايمني قرار داريد».

سيكا در زمينه «زمان آماده به حرکت ايمن» (SDAT) پيشگام است: ما بطور پيوسته تغييرات بازار را رصد می‌کنیم، و محصولات خود را، به منظور ايجاد امن‌ترين شرايط براي رانندگان و مسافران وسايل نقليه، در شرايط مختلف شبيه‌سازي و مدل‌سازي می‌کنیم. مطابقت با استانداردهاي ملي و قوانين بين‌المللي براي سيكا كافي نيست؛ ما هميشه می‌خواهیم يك گام جلوتر باشيم. ما هميشه زمان آماده به حرکت ايمن خود را تحت شرايط سخت‌تر از استاندارد FMVSS 212 آزمايش می‌کنیم. اين كار تجارت شما در زمينه شیشه جلوی خودرو و محافظت از جان سرنشینان را ایمن تر می کند.

فراتر از استاندارد

بهينه‌سازي قابلیت‌ها و استانداردهاي آزمايش از اهداف اصلي ما هستند. در استاندارد FMVSS 212 سال 1976 از آدمك 50 درصدي استفاده می‌شود كه بيانگر حدود نيمي از جمعيت مردان بزرگسال است. وقتي سيكا اولين استاندارد تصادف خود را معرفي كرد، آمريكا و برخي ديگر از كشورها قوانيني مبني بر اجبار مسافران به استفاده از كمربند ايمني نداشتند. امروزه استفاده از كمربند ايمني يك الزام قانوني است.