استراتژی سیکا

 

 

مدل رشد سيكا تضمين كننده موفقيت و رشد سودآوري بلند مدت است. سيكا با تمركز بر نفوذ در بازار، نوآوري، بازارهاي نوظهور، خریداری شرکت های مرتبط و ارزش‌های والاي سازماني، قصد دارد تا سال 2023 به رشد 8-6%  برسد.

راه های مختلفی که جهت رسیدن به اهداف استراتژیک کمک می کند:

سرمایه گذاری های مهم

در توسعه سريع زنجيره تأمین در بازارهاي رشد، ، شعبه های داخلي جديد، و خرید شرکت های مرتبط باعث رشد و افزايش سود ناخالص می‌شوند. از سال 2015 حضور سیکا در بازار توسط 11 شعبه جدید ، 44 کارخانه جدید و 25 مالکیت تقویت شده است.

سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه (R&D)

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه منجر به راه اندازی تعداد زیادی از محصولات جدید در همه بازارهای هدف هر ساله می شود. سیکا سالانه تقریباً 3٪ از فروش را صرف تحقیق و توسعه می کند.

خرید و تداركات سازمان‌يافته در سطح جهاني

خرید و تداركات سازمان‌يافته در سطح جهاني باعث هماهنگي فرايند خريد در تمام نواحي می‌شود و در نتيجه منابعي با قيمت مناسب‌تر پيدا می‌شوند.

تمركز بر قيمت گذاري

با ابزار قيمت گذاري جهاني و گزارش‌دهي ماهيانه ی قیمت‌ها می باشد.

مديريت عملكرد شفاف

مديريت عملكرد شفاف بر KPI هاي مشخص و بارز تمركز دارد.

مديريت دقيق هزينه

معيارهاي بازدهي سريع در كشورهايي كه در حال رشد نيستند.

قدرت نفوذ عملياتي

رشد فروش 6 تا 8 %، سود ناخالص بيشتري حاصل می‌کند زيرا هزینه‌ها با نرخ نامتناسب كمتري افزايش می‌یابند.