کارکنان سیکا

 
 

شایستگی و تعهد

موفقيت سيكا به تخصص و روحيه كارآفريني كاركنان آن وابسته است. تصميمات و مسئولیت‌ها بر اساس شایستگیِ افراد به آن ها محول می شود. در مجموعه سیکا آموزش و توسعه نيروي كاري اولويت زيادي دارد و فرصت آموزش براي تمام كاركنان فراهم می‌آورد، مديران آينده را تربيت می‌کند، و به ارتقای درجه ی کارکنان داخلي توجه دارد.
اما دوره‌های آموزشي تنها راه توسعه و انتقال دانش فني نيست. مهم‌ترین راه براي آموزش، تمرين روزانه است و دستاوردهاي تيم، عامل مهمي در موفقيت كل شركت محسوب می‌شوند.

پرورش مديريت

سيكا براي انتخاب متخصص و مدير به کارکنان داخلي توجه دارد. براي مثال، در چهار سال اخير، تقريبا براي تمام پست‌های مديريت ارشد سيكا از افراد داخلي استفاده شده است. ماهيت بلند مدت شغلي كاركنان ما یکی از دلايلي است كه نرخ گردش داوطلبانه نيروي كار در شركت ما فقط 6.2 درصد است. در سطح مديريت مياني نيز شركت اهمیت زیادی به ارتقای حرفه‌ای و تخصصی كاركنان خود دارد. سیکا در سال 2017 بیش از 100 دوره ی آموزشی برگزار کرده و 1600 نفر در این دوره ها شرکت کرده اند. همچنین 29 دوره ی آموزش در سطح مدیریتی نیز برای پرورش نیروهای مدیریتی درون سازمانی برگزار گردید.

آموزش و توسعه در سیکا

در سال 2017، سيكا حدود 10.7 ميليون فرانك سوييس براي توسعه نيروي كاري هزينه كرده است (سال قبل: 9.9 ميليون فرانك سوييس). و هدف از اين کار این بوده كه هر كارمند حداقل 10 ساعت در سال آموزش ببيند. در سال 2017، اين عدد به 12.4 ساعت رسيد. تمرکز شرکت برفرصت های آموزشی خارجی و داخلی به طور هم زمان می باشد.

تعداد كاركنان سیکا

تعداد كاركنان در طي سال 2018 به ميزان8.5 % افزايش يافته و به 20060 نفر رسيده است (سال قبل: 18484 نفر). توزيع منطقه‌ای كاركنان سيكا به شرح زير است: اروپا، خاور ميانه و آفريقا (EMEA): 8816 نفر (سال قبل: 8368 نفر)، آمريكا: 4147 نفر (سال قبل:4048 نفر)، آسيا/ اقيانوسيه: 3931 نفر (سال قبل: 3858 نفر)، کسب و کار جهانی: 2472 نفر (سال قبل: 1522 نفر)، شرکت مادر 694 نفر (سال قبل:688 نفر)

در سال 2018، 1190 کارمند به واسطه ی خرید شرکت های جدید به مجموعه ی سیکا اضافه گردید و 386 کارمند نیز به واسطه رشد طبیعی شرکت به مجموعه سیکا اضافه شدند.

ساختار سني در شركت سيكا داراي تعادل بسيار خوبي می باشد: 15% كاركنان زير 30 سال و 25% بالاي 50 سال هستند. سيكا قصد دارد فرصت‌هاي شغلي بلند مدت در اختيار كاركنان خود قرار دهد به همین دلیل بيش از 95% كاركنان قرارداد كاري دائمي دارند.

ارزش افزوده خالص ايجاد شده توسط كليه كاركنان سيكا در سال2018 به 2،264 ميليون فرانك سوييس می‌رسد (سال قبل: 2092 ميليون فرانك سوييس) كه معادل ارزش افزوده خالص 117000 فرانك سوييس به ازاي هر كارمند است (سال قبل: 117000 فرانك سوييس).

تنوع

حضور جهاني سيكا و نزدیکی آن به مشتریان، برای ادغام فرهنگ های مختلف و به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش فراتر از مرزهای ملی، بسیار مهم است. شركت قاطعانه معتقد است كه تنوع كاري روزانه كاركنان، مخصوصا در سطح مديريت ارشد، يكي از عوامل مهم موفقيت شركت است.

مديران ارشد سيكا بيش از 49 مليت مختلف هستند.

 

استانداردهاي اجتماعي و كاري

شرکت‌های سيكا و كاركنان آن‌ها از استانداردهاي كاري و اجتماعي محلي و جهاني پيروي می‌کنند. علاوه بر اين، فارغ از محل و نوع كار، تمام كاركنان مقيد به رعايت دستورالعمل اخلاقي سيكا می باشند. حتي در مواردي كه قوانين محلي دقيق و سخت‌گیرانه نيستند، دستورالعمل اخلاقي سيكا نافذ و لازم‌الاجرا است. بعلاوه، سيكا يكي از امضا كنندگان معاهده جهاني سازمان ملل است، بنابراين گزارش‌های خود را مطابق با استانداردهاي GRI تهيه می‌کند. براي اطمينان از ارائه سود تمام سهامداران و تاكيد مجدد بر تعهد سيكا، اين شركت به عضويت شوراي جهاني توسعه پايدار در آمده است.

دستورالعمل اخلاقي سيكا از حقوق بشر حمايت و پيروي می‌کند و به حق آزادي انجمن احترام می‌گذارد. اما سيكا در كشورهايي نيز فعاليت دارد كه در آن‌ها حق آزادي برگزاري تجمع و انجام مذاكرات جمعي توسط قوانين آن كشور محدود شده‌اند.

سيكا با كودكان کار يا هر گونه برده داري مخالف است و تمام قوانين و دستورالعمل‌های مربوط به شکل‌های مختلف تبعيض را رعايت می‌کند. سيكا سياست استخدام را با هدف دستيابي به نيروهاي كاري متنوع اجرا می‌کند. هرساله سيستم Compliance مجدداً به منظور ارتقاي هر چه بيشتر فرهنگ اعتماد، شفافيت و آزادي، تقويت می شود.

هر ساله حدود 20 حسابرسي داخلي و 10 حسابرسي خارجي در 20 درصد از شعبه ها ی داخلي انجام می‌شود. اين حسابرسی‌ها باعث ايجاد اطمينان درباره انطباق فعالیت‌های شركت با استانداردهاي كاري و اجتماعي می‌شوند.

تیم سیکا پارسیان – از نوآوری به راه حل

کارگاه آموزشی کفپوش و پوشش های صنعتی