ابداع محصول در سیکا

سرمايه‌گذاري

هزينه كل تحقيق و توسعه در گروه سيكا در سال مورد بررسي حدود 180.8 ميليون فرانك سوييس می باشد (سال قبل: 172.1 ميليون فرانك سوييس) كه معادل 2.9 % از كل فروش می باشد (سال قبل: 3.0 %).

 

مالكيت معنوي

سيكا از طريق ثبت سيستماتيك حق مالكيت معنوي خود توانسته است انحصار محصولات نوآورانه خود را حفظ كند. 112 ابداع جديد (سال قبل: 84) و 74 اختراع جديد (سال قبل: 72) در سال 2017 به ثبت رساندند. تا پايان سال 2017، تعداد 700 اختراع منحصربه‌فرد و بيش از 2700 اختراع ملّي به ثبت رسيده شد.