آماده سازی سطح و ابزار های کمکی سیکا

چسب ها و درزگیرهای سیكا چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح مختلف ایجاد می کنند. به منظور افزایش قدرت چسبندگی چسب ها و درزگیر ها بر روی سطوح مختلف، می بایست سطح کار در ابتدا تمیز، خشك و عاری از چربی، روغن، غبار، ذرات سست یا سایر موادی باشد كه می توانند تاثیرمنفی بر چسبندگی داشته باشند. پاك کننده ها و فعال سازهای(پرایمر) سیكا محصولاتی هستند كه به شما كمك می کنند تا سطحی ایده آل برای به دست آوردن نتایج بی نقص آماده كنید. پرایمرهای ما چسبندگی به سطوح دشوار مانند برخی پلاستیک ها را بهبود می بخشند و باعث بهبود چسبندگی بلند مدت مخصوصا در شرایط بسیار سخت می شوند. دلایل مختلفی برای آماده سازی سطوح وجود دارد:

 • زدودن نقاط سست از سطح و حذف موادی كه اثر منفی بر چسبندگی دارند
 • بهبود چسبندگی
 • ایمنی وتكرارپذیری فرایند برای ایجاد كیفیت
 • دوام طولانی؛ پایداری شیمیایی و مكانیكی
 • افزایش استحكام لایه های زیرین(برای مثال ،GRP با لایه ژل کوت)

هدف نهایی به دست آوردن سطحی یکنواخت با قابلیت چسبندگی مناسب است. به واسطه تنوع سطوح و زیرلایه ها، مواد آماده سازی سطوح گوناگونی وجود دارند.

Sika® Aktivator

فعال کننده های سیکا

 • Sika® Aktivator-100
 • Sika® Aktivator-205
 • Sika® ADPrep

Sika® Primer

پرایمرهای سیکا

 • Sika® Primer-206 G+P
 • Sika® Primer-209 D
 • Sika® Primer-210

پاک کننده های دست و ابزار

 • Sika® Handclean
 • Sika® Tooling Agent-N
 • Sika® Remover-208

(ناموجود)

Sika® Cleaner

پاک کننده های سیکا

 • Sika® Cleaner P

(ناموجود)

تفنگ های فشاری دستی

 • Sika® KHP2
 • Sika® BHP 400 / Sika BHP 600

(ناموجود)

تفنگ تزریق با هوای فشرده

 • Sika® BLP 400 / Sika® BLP 600

(ناموجود)