تفنگ های فشاری دستی سیکا

Sika® KHP2

تفنگ دستی برای محصولات کارتریجی

مشخصات

تفنگ فشاری دستی به صورت نیم پوسته محكم كارگاهی با قابلیت تزریق آسان چسب‌ها و درزبندهای سیكا از کارتریج ‌های 300 میلی لیتری طراحی شده است.

کارتریج های سیکا دارای قسمت انتهایی که نیاز به برداشته شدن داشته باشند نیستند.

Sika® BHP 400 / Sika BHP 600

تفنگ دستی برای بسته‌های سوسیسی

مشخصات

تفنگ فشاری دستی مناسب و سبك برای اعمال چسب‌ها و درزبندها از بسته‌های سوسیسی 400 میلی لیتری (Sika® BHP 400) یا 600 میلی لیتری (Sika® BHP 600)