مرکز دانلود

مرکز دانلود بخش ساختمان

در این بخش می توانید انواع فایل های مختلف اعم از: بروشور، کاتالوگ، پروژه های برتر(Sika At Work) و برگه اطلاعات فنی محصولات را به تفکیک بازارهای هدف پیدا و دانلود کنید:

مرکز دانلود بخش صنعت

در این بخش می توانید انواع فایل های مختلف اعم از: بروشور، کاتالوگ، پروژه های برترِ(Sika At Work) و برگه اطلاعات فنی محصولات بخش صنعت را پیدا و دانلود کنید: