افزودنی های بتن سیکا در پروژه ایران مال

پروژه ایران مال یکی از بزرگترین پروژه های در حال اجرا در منطقه 22 می باشد که با سرمایه گذاری بخش خصوص یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای کشور می باشد.

این مجموعه با زیربنای حدود 2000000 مترمربع با چشم انداز زیبای پارک جنگلی چیتگر و با مزیت دسترسی های مناسب از بزرگراه حکیم و شهید خرازی پیش بینی شده است.

در این پروژه عظیم برای دسترسی راحت تر به خود مجموعه پلی اختصاصی ساخته شد که راه ارتباطی بین اتوبان خرازی و حکیم به مجموعه را ایجاد می کند.

کارفرما: شرکت بازار بین الملل آینده

پیمانکار پروژه پل: شرکت اسپیلت

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آمودراه

با توجه به مزایای بسیار زیاد روان کننده های سیکا از جمله افزایش مقاومت های اولیه و نهایی بتن، روانی بسیار بالا، کاهش شدید میزان آب، کاهش میزان عیار سیمان در هر متر مکعب و … در این پروژه عظیم از روان کننده سیکا ( ®Sika® ViscoCrete ) استفاده شده است.

Sika at work