افزودنی های بتن سیکا در پروژه جاده بتنی ریبار

این پروژه یک جاده سنگی بتنی واقع در استان خراسان جنوبی، بیرجند بود. این جاده دارای 4 خط، عرض کل 11 متر و طول 40 کیلومتر می باشد که شهرهای بیرجند، قائن و گناباد را به هم متصل می کند. .برای این پروژه ماشین مخصوص جهت ساخت سنگ فرش بتنی از یک شرکت آلمانی به نام Wirtgen خریداری شد. این پروژه در ماه ژوئن 2016 آغاز به کار کرد.

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

پیمانکار: شرکت ریبار

مشاور: شرکت برآیند

راه حل های سیکا برای پروژه جاده بتنی ریبار:

  • Sika® FM-6
  •  Sika® Air-Entrained
  •  Sika® Compound

Sika at work