فوق روان کننده های سیکا برای حفظ اسلامپ و افزایش مقاومت فشاری در پروژه بتن ریزی بیمارستان شریعتی

بیمارستان جدید دکترشریعتی در منطقه 22 در زمینی به مساحت107هزار مترمربع و متشکل از بلوک B  شامل مرکز تروما  در شش طبقه و بلوک A شامل بخش بستری در سیزده طبقه به همراه آزمایشگاه ها، اورژانس و سایرخدمات پزشکی فوق تخصصی احداث خواهد شد.

این مجموعه دارای سازه ی بتنی می باشد که حدود 400 هزار متر مکعب بتن ریزی شده است.

با توجه به عیار بتن پروژه، اسلامپ و حفظ اسلامپ مورد نیاز و همچنین مقاومت فشاری بالای مورد نیاز پروژه از فوق روان کننده های سیکا برای حل این مشکلات استفاده شد .

راه حل های سیکا برای حفظ اسلامپ و افزایش مقاومت فشاری در پروژه بتن ریزی بیمارستان شریعتی:

  • Sika Viscocrete-5110B

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر بوده که جهت ساخت بتن پر مقاومت و خود متراکم استفاده شده است.

  • Sika Viscocrete-3110

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر بوده که جهت ساخت بتن پر مقاومت و خود متراکم استفاده شده است.

  • Sikaplast-1500D

افزودنی فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر بوده جهت ساخت بتن با مقاومت بالا استفاده شده است.

  • SikaMonotop-612

به عنوان ملات ترمیمی استفاده شده است.

Sika at work