درزگیرهاي مهندسی (تخصصی) سیکا

ما مراقب بخش‌هایی از سازه شما هستیم كه بيشتر در معرض آسيب قرار دارند

استفاده از محصولات سيكا تصميمي براي افزايش توانايي، ايمني و انتخاب شريكي مطمئن است. از صرفه جويي مالي در بخش‌هایی از ساختمان كه بيشتر در معرض آسيب هستند، اجتناب كنيد – سيكا را انتخاب كنيد. به همین دليل است كه چسب‌ها و درزگیرهاي سيكافلكس (®Sikaflex) انتخاب اول براي اتصالات مورد استفاده در مهندسي ساختمان در سرتاسر جهان هستند.

100 سال تجربه با بهترین سوابق

سيكا شريك پروژه‌های شما است. ما می‌توانیم 100 سال تجربه و بهترین سوابق، تخصص در اجراي پروژه، تاييديه‌ها و تحقيق و توسعه، گواهينامه‌هاي محلي و بين‌المللي و كيفيت بالای پایدار را به شما ارائه دهیم.

درزگیرهاي مهندسي (تخصصی) ساختمان

از محصولات ما در سيلوها و مخازن، کارخانه‌های تصفيه فاضلاب، تامين آب شرب، استخرها و بسياري مصارف ديگر استفاده می‌شود. این محصولات مهندسی(تخصصی) داراي مقاومت شيميايي و دوام بالا، چسبندگي بسيار خوب به سطح و انعطاف‌پذيري بالایی هستند. با تخصص ما و درزگیرهاي سيكافلكس (®Sikaflex) و سيكاسيل (®Sikasil)، اتصالات قابل اطمينان و با دوام ايجاد كنيد.

اتصالات كف و جاده

اتصالات كف در معرض شرايط مكانيكي، شيميايي و محيطي شديدی قرار دارند. محصولات مورد استفاده در اين كاربردها بايد خودترازشونده باشند. محصولات ما در مکان‌های عمومي، پمپ بنزين، مکان‌های توليدي و خانگي، جاده‌ها، پياده‌روها، و فرودگاه‌های سرتاسر جهان استفاده می‌شوند. محصولات اتصالات كف و جاده سيكا مشتري را با مقاومت شيميايي، مكانيكي و دوام بالاي خود راضي می‌کنند. با درزگیرهاي تخصصي سيكافلكس (®Sikaflex) و سيكاسيل (®Sikasil)، اتصالات خود را تقويت كنيد.

 

‌آماده‌سازی سطح

سيكا علاوه بر چسب‌ها و درزگیرها، محصولات كمكي مختلفي مانند نوارها، ممبران‌ها و محصولات آماده سازی سطح را نيز به مشتري ارائه می‌دهد. براي اطمينان از چسبندگي خوب بين سطح و درزگیر، پرایمر‌ها و فعال‌سازهاي متنوعي براي آماده‌سازي سطح عرضه می‌کنیم. سطح ‌مشترك قوي، چسبندگي خوب و درزگیر كشسان همگي تضمين‌کننده يك اتصال پايدار، بادوام و بدون‌درز هستند.