انواع کاربرد درزگیرهای سیکا

ساختمان‌ها در چه قسمت‌هایی بيشتر در معرض نفوذ آب قرار دارند؟ در محل درزها!

براي اطمينان بيشتر، از درزگیرهاي سيكافلكس (®Sikaflex) و سيكاهايفلكس (®SikaHyflex) براي محافظت اتصالات خود در برابر آب استفاده كنيد. در كاربردهايي كه «نفوذ آب واقعاً اهميت دارد» می‌توان از محصولات با كيفيت سيكا استفاده كرد.

چرا پر کردن درزها تا اين حد اهميت دارد؟

  • افزايش دوام نمای ساختمان
  • جلوگیری از عبور مواد مختلف (مانند هوا، آب، مواد شيميايي، دود و غيره)
  • ايجاد عايق حرارتي و صوتي
  • بهبود نماي ظاهري ساختمان
  • كاهش مصرف انرژي ساختمان

پيشرفت مداوم و کارخانه‌های توليدي مدرن سیکا

اين محصولات ثمره 100 سال تجربه، پيشرفت مداوم و نوآوري هستند. سبد محصولات سيكا شامل تمام فناوری‌های مهمي می‌شود كه بهترين راه‌حل‌ها را براي پروژه‌های شما پيشنهاد می‌دهند.

درزگیری نمای ساختمان با سیکا

پرکردن درزهای داخلی ساختمان با درزگیر های سیکا

درزگیرهای مهندسی (تخصصی) سیکا

محصولات آماده سازی (پریمرها) و ابزارهای کمکی سیکا

لینک های مرتبط