مناطق جغرافیایی سیکا

سيكا در 101 كشور در سرتاسر جهان شعبه دارد و توليدات خود را در بيش از 200 كارخانه انجام می‌دهد. اين شركت فعالیت‌های بین‌المللی خود را مطابق با مناطق تعيين شده انجام می‌دهد. این مناطق بر اساس تشابه مناطق اقتصادي و ساختار زنجيره تأمین تقسيم بندي می‌شوند. مسئوليت هدايت كلان باعث مديريت يكپارچه از توليد تا فروش می‌شود.

سیکا در اروپا، خاورمیانه، آفریقا (EMEA)

منطقه EMEA شامل کشور های اروپا، خاورمیانه و آفریقا می باشد.

نتایج سال 2018:

 • فروش خالص: 3,167.6 میلیون فرانک سوییس
 • سود خالص: 435 میلیون فرانک سوییس
 • درصد سود خالص: 13.7%
 • تعداد کارکنان : 8816

سیکا در آمریکا

منطقه آمریکای شمالی شامل کشور های ایالت متحد آمریکا و کانادا می باشد.

نتایج سال 2018:

 • فروش خالص: 1,821 میلیون فرانک سوییس
 • سود خالص: 300 میلیون فرانک سوییس
 • درصد سود خالص: 16.5%
 • تعداد کارکنان: 4147

سیکا در آسیا و اقیانوسیه

منطقه آسیا و اقیانوسیه شامل کشور های آسیای شرقی، جنوبی، اقیانوسیه و هندوستان  می باشد.

نتایج سال 2018:

 • فروش خالص: 1,177 میلیون فرانک سوییس
 • سود خالص: 217 میلیون فرانک سوییس
 • درصد سود خالص: 18.4%
 • تعداد کارکنان: 3931

تجارت جهانی

این بخش شامل مدیریت جهانی خودرو و رزین های پیشرفته می باشد (جایگزین Axson Technologies )و Faist ChemTecکه هر دو سازنده قطعات و راه حل های مربوط به بخش خودرو و سایر صنایع هستند. .

نتایج سال 2018:

 • فروش خالص: 920 میلیون فرانک سوییس
 • سود خالص: 132 میلیون فرانک سوییس
 • درصد سود خالص: 14.3%
 • تعداد کارکنان: 2472