لیست محصولات آب بندی سیکا

 

 

Sika®-1+ IR

افزودنی آب بند کننده بتن با کارایی بالا

موجود

Sika®-4a

آنی گیر مایع

نا موجود

SikaTop® Seal-107

سیمان پلیمری دو جزئی ضد آب و رطوبت

ناموجود

®Sikadur Combiflex

سیستم انحصاری آب بندی درزها

ناموجود