لیست محصولات سیکا در صنعت حمل و نقل

 

®Sikaflex

پلی اورتان های انعطاف پذیر

 • Sikaflex®-221
 • Sikaflex®-223
 • Sikaflex®-228
 • Sikaflex®-263
 • Sikaflex®-260 N
 • Sikaflex®-265 (Boosterable)
 • Sikaflex®-852 FR
 • Sikaflex®-256

(ناموجود)

®Sikaflex

سیستم های پلی اورتان هیبریدی انعطاف پذیر

 • Sikaflex®-521 UV
 • Sikaflex®-552 AT

(ناموجود)

®SikaForce

محصولات پلی اورتانی سخت با خواص ساختاری

 • SikaForce®-7550
 • SikaForce®-7710 L35
 • SikaForce®-7722
 • SikaForce®-7780 L12
 • SikaForce®-7800 Red
 • SikaForce®-7900

(ناموجود)

SikaFast®-5200 NT Series

چسب آکریلات ساختاری دو جزئی زودگیر

(ناموجود)

SikaPower®-4588

چسب فلز ساختاری

(ناموجود)