محرک‌های استراتژی رشد سیکا و خرید شرکت های مرتبط

استراتژی رشد سیکا براي دستيابي به موفقيت

مدل رشد سيكا تضمين كننده موفقيت و رشد سودآوري بلند مدت است. سيكا با تمركز بر نفوذ در بازار، نوآوري، بازارهاي نوظهور، خریداری شرکت های مرتبط و ارزش‌های والاي سازماني، با موفقيت در حال رشد است. سرمايه گذاری‌های سيكا در راستاي اين اهداف انجام می‌شوند. از سال 2015، شركت 68 سرمايه‌گذاري عمده انجام داده است: 37 كارخانه جديد، 11 شعبه داخلي جديد، و 20 خريد شرکت های مرتبط.

خرید شرکت های مرتبط و سرمايه گذاری‌های جدید

خرید شرکت های مرتبط بخش اصلي استراتژی رشد سيكا است و شركت را قادر می‌سازد تا تجارت اصلي خود را در ارتباط با فناوری‌های موجود و دسترسي به بازارهاي خاص تسهيل كند. گروه سیکا می تواند با گسترش ظرفيت، متناسب با تقاضاي بازار و سرمايه‌گذاري در بازدهی كارخانه ها، از تثبيت پتانسيل رشد جهاني خود مطمئن شود.

رشد سازماني (يعني رشد ناشي از تلاش با كارآفريني) بخش اصلي استراتژی سيكا است. رشد سازماني با رشد دقيق و هدفمند خارجي که روشي مفيد براي پر کردن شکاف‌های موجود در دسترسي به بازارهاي هدف و ادغام بازارهاي خُرد است، بیشتر می شود. سيكا مخصوصا در آمريكاي شمالي، آسيا و بخش‌هایی از اروپا و آمريكاي لاتين اين سياست را به عنوان ابزاري براي بهبود پايدار موقعيت خود در بازار دنبال می‌کند. اما در عين حال، شركت به دنبال تقويت يا توسعه تجارت اصلي خود از طريق خريد انتخابي فناوری‌هایی است كه در شرکت‌های كوچك يا متوسط در اروپا، ايالات متحده و برخي كشورهاي آسيايي با آن‌ها مواجه می‌شود. اين شرکت‌ها معمولا نمی‌توانند محصولات خود را به بازار جهاني عرضه كنند، و در نتيجه مانعي بر سر راه رشد آن‌ها وجود دارد. گروه سيكا، به عنوان بازيگر جهاني، می‌تواند با خريد اين شرکت‌ها از تمام پتانسيل آن‌ها استفاده كند.

سيكا هنگام بررسي پيشنهاد خريد سهام، به تخصص و تجربه خود و همچنين فرايندهاي تعريف شده در گروه اتكا می‌کند. از آنجا كه شرکت‌های خريداري شده معمولا به طور كامل به گروه سيكا ملحق می‌شوند، سيكا براي اين فرايند ارزش زيادي قائل است و بنابراين توجه خاصي به فرهنگ سازماني اين شرکت‌ها قبل از خريد آن‌ها دارد.

معمولا مناطق، مسئولیت بررسي خرید در سطح محلی را بر عهده دارند، اما نظارت و هماهنگي اين فرايند در سطح گروه انجام می‌شود.

نفوذ در بازار جهانی

نفوذ در بازار جهاني

تجارت ملات های ساختمانی یک کسب و کار سریع است

تجارت ملات ساختمانی سود ناخالص بالايي دارد و ركن اصلي استراتژی رشد سيكا به حساب می‌آید. بازدهي اين تجارت در چند سال اخير بيشتر از حد ميانگين بوده است. سیکا با افتتاح 19 کارخانه جدید و خرید 5 شرکت مرتبط از سال 2015 رشد سريع اين تجارت ادامه داده و در مجموع، 102 كارخانه توليدي در كشورهاي مختلف جهان به تجارت اين محصولات اختصاص یافته تا نیاز مشتریان این بخش از بازار را پاسخ دهند

پيشگام در نوآوري در سطح جهاني

20 مركز فناوري جهاني و 217 ثبت اختراع از سال 2015

در مجموعه سیکا 896 نفر بخش تحقيق و توسعه (R&D) و نوآوری‌های شركت را بر عهده گرفته اند. بسياري از آن‌ها در زمينه تحقيقات بنيادي و توسعه محصولات جديد در 20 مركز فناوري جهاني كار می‌کنند. از سال 2015، سيكا 217 اختراع را به ثبت رسانده و محصولات جديد متعددي را روانه بازارهاي هدف مختلف كرده است.

رشد پرشتاب بازارهاي نوظهور

36% فروش در بازارهاي نوظهور

امروزه، بيش از 36 درصد از فروش به بازارهاي نوظهور مربوط می‌شود كه بيانگر رشد ساختاري بسيار شديدي است که رشد زنجیره‌های تأمین و رقابت پذیری فني از عوامل حياتي براي موفقيت در این بازار می باشد. رشد سریع سيكا در بازارهاي نوظهور، نتایج قابل توجهی به همراه داشته و باعث افزايش 8.1 درصدي فروش در سال 2017 شده است.

خرید شرکت های مرتبط به عنوان سكوي رشد

20 خريد از سال 2015

رشد سازماني- يا توسعه از طريق منابع خود شركت- ركن اصلي استراتژی سيكا است. اين هدف از طريق خرید شرکت های مرتبطی هدف‌گذاری شده دقيق محقق می‌شود. رشد خارجي این امكان را می‌دهد تا شکاف‌های دسترسي به بازارهاي هدف از بين رفته و بازارهاي خُرد ادغام شوند. با اين سرمايه گذاری‌های هدفمند، شركت پتانسيل رشد جهاني خود را حفظ می‌کند.

ارزش‌های سازمانیِ قوی

فرهنگ شركت، پایه و اساس موفقیت های پایدار

سيكا چشم‌انداز دراز مدتي براي توسعه تجارت خود در نظر دارد و با تعهد و مسئوليت در قبال مشتريان، سهامداران و كاركنان عمل می‌کند. موفقيت آينده شركت نه تنها به اتخاذ استراتژیي درست بستگي دارد بلكه تا حد زيادي به اعتماد و فداكاري تمام كاركنان سيكا وابسته است. سيكا به روحيه رقابت و كارآفريني كاركنان خود باور دارد.