عدم پذيرش سود سهام پيشنهادي هيئت مديره از طرف شركت سرمايه‌گذاري شنكر- وينكلر

مجمع عمومي ساليانه 2017

شركت سرمايه‌گذاري شنكر- وينكلر (SWH) امروز اعلام كرد كه پيشنهاد هيئت مديره مبني بر پرداخت 102 فرانك سوييس براي سود هر سهم بي‌نام را نپذيرفت و مبلغ 96 فرانك سوييس را در مجمع عمومي ساليانه در 11 آوريل 2017 پيشنهاد خواهد داد.

هیئت مديره سيكا در موعد مقرر به پيشنهاد SWH پاسخ خواهد داد.