سیکا برنده جایزه بهداشت و ایمنی شغلی

در بخشی از روز بهداشت و ایمنی ساختمان شیلی، سیکا جایزه 5 ستاره را دریافت کرد. این جایزه به شرکت هایی اختصاص داده شده است که بهترین نتایج را در سال 2017 در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای به دست آورده اند.

“رضایت و افتخار همه کسانی که در سیکا کار می کنند، این است که همه ی کارکنان سیکا هر روز محیط کاری خود را سالم و ایمن ترک می کنند.” نقل از موریسیو سائز، مدیر عملیات سیکای شیلی، خطاب به  کسانی که سلامت، ایمنی و رفاه همه کارکنان برایشان یک تعهد روزانه است و فراتر از صرفا رعایت مقررات است و این از افتخارات کار کردن در یک شرکت امن و مطمئن می باشد.

در سال های اخیر، سیکای شیلی در شاخص های ایمنی قرار گرفته است و در سال 2018 نرخ صفر را برای تصادفات ثبت کرده است، به کمک تعهدی که از مدیریت شرکت تا سطح کارگران وجود دارد، که نشان دهنده ی یک تلاش همگانی برای ایمنی به عنوان یک اولویت در تمام سطوح شرکت می باشد.