تونل گاتهارد

تونل 57 كيلومتري گاتهارد در سوييس يك دستاورد مدرن و بي‌نظير در مهندسي تونل است. گاتهارد بزرگترين تونل ريلي جهان است و از بلندترين رشته كوه‌هاي آلپ عبور می‌کند. اين تونل حدود 2000 متر زير قله كوه ساخته شده است و، حتي در بالاترين نقطه، فقط حدود 550 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. اين بخش ريلي جديد باعث كاهش يك ساعته زمان حركت قطارهاي سريع‌السير جديد و باري بزرگ بين زوريخ و ميلان می‌شود.

كارفرماي پروژه، عمر كاري بسيار طولاني براي اين تونل در نظر گرفته بود و در طي آن، بتن و سیستم‌های آب‌بندي نمی‌بایست به تعمير چنداني نياز داشته باشند. در طي مدت بررسي كيفي تخصصي، محصولات سيكا تمام ویژگی های مورد نیاز شرايط دشوار را برآورده كردند.

در این پروژه حدود 20 هزار تن افزودنی بتن براي بتن‌ریزی تونل استفاده شد. 3.3 ميليون متر مربع (تقريبا معادل 330 زمين فوتبال) از تونل با استفاده از لایه‌های سيكاپلان آب‌بندي شد. در مجموع، حدود 40 هزار تن از محصولات سيكا، معادل 1700 واگن باري، به محل پروژه ارسال شد.
بتن پاششی بسيار مرغوب براي ديواره تونل استفاده شد و لایه‌های ضدآب ® Sikaplan  و® Sarnail

 نيز بر روي اين بتن به كار رفتند. سپس، براي ايجاد شكل هندسي بسيار دقيق ديوار تونل، از افزودنی های بتن سيكا استفاده شد. در زیر به برخی از محصولات به کار رفته در این پروژه اشاره می کنیم.

راه حل سیکا برای این پروژه:

 • Sika ® ViscoCrete ® SC Plasticizer
 • Sigunit ® Accelerator
 • Sika MonoTop ® Patching mortar
 •  Sikadur ® Repair mortar
 •  Sika ® FastFix Rapid hardening mortar
 •  Sika ® -4a Rapid hardening binder
 •  SikaGrout ® Grouting mortar
 • Sikaloor ® -2530 W Floor coating
 •  Sikalex ® -11 FC Sealant
 • Sika AnchorFix ® Anchor adhesive
 • Sikaplan ® Sheet waterprooing membranes
 •  Sarnail ® Sheet waterprooing membranes
 • Sikaplan ® WT Tape jointing system
 • Sikadur-Combilex ® System Joint waterprooing

Sika at work