پروژه های سیکا در دنیا (بخش صنعت)

ردیف عنوان نام فایل زبان فرمت لینک دانلود سایز
1 چسب و درزگیر های سیکا در تولیدات گروه صنعتی ماموت پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.8MB
2 چسب و درزگیر نمای سیکا در بیمارستان مغز و اعصاب پروفسور سمیعی_تهران،ایران پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 2.1MB
3 چسب و درزگیر نمای سیکا در مجتمع مسکونی تجاری الماس قو_مازندران،ایران پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 1.7MB
4 چسب و درزگیر نمای سیکا در ساختمان جدید بورس اوراق بهادار تهران_ایران پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 3.4MB
5 برج میلاد_تهران، ایران پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 1.6MB
6 برج آب لمبث_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB
7 برج های مسکونی_دوبی پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 1MB
8 پلازای اسکای لاین_انگلیس پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB
9 دانشگاه جدید باکینگهام_انگلیس پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB
10 دانشگاه کورن والیس_انگلیس پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB
11 دفتر مرکزی خدمات مالی VW_انگلیس پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.3MB
12 ساختمان بانک ریوِر_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB
13 ساختمان وال بروک_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.3MB
14 شرکت BMW_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.1MB
15 شرکت سونی اریکسون_انگلیس پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB
16 مجتمع مسکونی کاسپین وارف_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.3MB
17 کالج لورتو_انگلیس پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.1MB
18 مجتمع های مسکونی اُلد دایری_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.3MB
19 مجتمع مسکونی گدلینگ_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB
20 مجتمع مسکونی گوتبورگ_سوئد پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.3MB
21 مدرسه سنت بندیکت_لندن پروژه های سیکا انگلیسی PDF دانلود فایل 0.2MB