سیکا اوراق قرضه خود به ارزش ۳۰۰ میلیون فرانک سوئيس را با موفقیت عرضه می‌کند

امروز سیکا ای‌جی اوراقی به ارزش کلی ۳۰۰ میلیون فرانک سوئیس را با موفقیت عرضه کرد. تاریخ پرداخت این اوراق ۲۷ مارس ۲۰۱۸ است. این اوراق تحت مدیریت بانک‌های کردیت سوئیس ای‌جی و یوبی‌اس ای‌جی عرضه شدند. اوراق مذکور در بازار سهام SIX Swiss ثبت خواهند شد. درآمد حاصل از این معامله برای حمایت از راهبرد رشد سیکا و کمک به تأمین مالی کلی و بلندمدت شرکت و همچنین برای تملک‌های جدید مصرف خواهد شد.

اوراقی به ارزش ۱۶۰ میلیون فرانک سوئیس برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ با نرخ بهره‌ی شناور بر اساس لیبور۳ ماهه‌ی فرانک سوئیس که به‌صورت هر سه‌ ماه یک‌بار پرداخت می‌شود. نرخ بهره حداقل صفر و حداکثر 0.05 درصد تعیین شد. اوراق در 100.62 درصد ارزش اسمی صادر شد که نشان‌دهنده‌ی بهره (ابتدایی) 0.30- درصدی است.
اوراقی به ارزش ۱۴۰ میلیون فرانک سوئیس برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶ با نرخ بهره‌ی ثابت سالانه 0.60 درصد. اوراق در 100.351 درصد ارزش اسمی صادر شد که نشان‌دهنده‌ی بهره ابتدایی 0.555 درصدی است.