راه‌اندازي مركز فناوري ملات در آلمان توسط سيكا

مركز فناوري جديد

سيكا مركز فناوري جديدي را با تمركز بر توسعه بيشتر محصولات ملات در شهر روزِندال آلمان راه‌اندازي كرده است. ساخت اين مركز 14 ماه طول كشيد و طي يك مراسم رسمي افتتاح شد.

پس از خريد شونوكس در اواخر سال 2013، اكنون سيكا قصد دارد كارخانه روزندال را توسعه دهد. مركز فناوري جديدي با مساحت حدود 3000 متر مربع و مجموع سرمايه 6.5 ميليون فرانك سوييس ساخته شد و مسئوليت گروهي توسعه محصولات بر پايه ملات را بر عهده دارد. اين محصولات براي كفپوش‌ها، کاشی‌ها، و ديوارها در بخش نازك‌كاري فضاي داخلي ساختمان استفاده می‌شوند. علاوه بر اين، قطب علمي محلي جديدي براي ملات‌هاي خاص نيز تاسيس شده است. اين مركز بر گروت ها و ملات‌هاي ترميم بتن، براي مثال براي ساخت پل‌ها و مزارع بادي، تمركز دارد.

اين مكان شامل ساختمان صنايع براي مهندسي كاربردها و همچنين چندين اتاق همايش براي آموزش محصولات و كاربرد آن‌ها به مشتري است. حدود 30 نفر در مركز فناوري جديد مشغول به كار خواهند شد.