لیست محصولات تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی سیکا

SikaLatex®-100 DV IR

افزودنی آب بند کننده و چسباننده ملات

موجود

Sika Monotop®-612

ملات ترمیم و تعمیر پلیمری کلاس 4a

Sikadur®-31

چسب اپوکسی دو جزئی قابل اعمال بر روی سطوح افقی و عمودی

Sikadur®-32

چسب اپوکسی دو جزئی

Sika Anchorfix®-2/3001

چسب تخصصی اپوکسی کاشت آرماتوربا عملکرد بالا

®SikaWrap

بافت الیاف کربنی در هم تنیده برای مقاوم سازی ساختمانی

Sikadur®-330

رزین اشباع شده دو جزئی اپوکسی

Sika® Carbodur® plates

صفحات فيبر كربنی جهت مقاوم سازی سازه ها

Sikadur®-52

رزین تزریقی با گرانروی پایین

Sikadur®-42

گروت سه جزئي بر پايه ي رزين اپوکسی

SikaGrout®-212

ملات گروت سیمانی

SikaCeram®-201

چسب کاشی و سرامیک سیمانی