جانشيني پائول شولر به جاي یان ینيش، مديرعامل سابق، از اول جولاي

 سازمان

از اول جولاي 2017، پائول شولر به سمت مديرعامل سيكا منصوب می‌شود. او در حال حاضر مدير منطقه‌ای EMEA (اروپا، خاورميانه، آفريقا) است. او جانشين یان ینيش می‌شود كه سمت مديرعاملي لافارژه هولسيم را پذيرفته است.

پائول شولر 29 سال در سيكا بوده است و از سال 2007 به عضويت مديريت گروه درآمده است. او در سال‌های 2007 تا 2012 به عنوان مدير منطقه‌ای آمريكاي شمالي خدمت كرد و از سال 2013 تا كنون مدير منطقه‌ای EMEA بوده است. پائول شولر نقش مهمي در توسعه و اجراي موفق استراتژی رشد سيكا ايفا كرده است كه از جمله می‌توان به نرخ رشد بالا، بهبود چشمگير بازده و سودآوري و همچنين قبول مسئوليت انجام خريدهاي اصلي اشاره كرد.

پائول هالگ، رييس هيئت مديره:‌«بسيار خرسندم كه هيئت مديره آقاي پائول شولر را به عنوان مديرعامل جديد شركت انتخاب كردند. او بيش از 10 سال عضو مديريت گروه بود و عملكرد بسيار موفقي در هدايت دو منطقه از چهار منطقه سيكا دارد. مديريت فعال و با كفايت او متضمن تداوم استراتژی رشد سيكا خواهد بود. بي‌صبرانه مشتاق همكاري با ايشان در مسير رسيدن به اهداف استراتژیک 2020 هستم.»

پائول شولر: «از سمت جديد خود هيجان زده، و بي‌صبرانه مشتاق همكاري با تيم مديريت جهاني سيكا هستم. من متعهد به تداوم استراتژی رشد سيكا، دستيابي به اهداف 2020 و توسعه هرچه بيشتر تجارت جهاني سيكا مي‌مانم.»

یان ینيش بيش از 20 سال با سيكا همراه بود و، در پنج سال و نيم اخير، سمت مديرعاملي سيكا را بر عهده داشت. در دوره مديريت او، دستاوردهايي از جمله رشد چشمگير سودآوري، ورود به بازارهاي جديد، افزايش زنجیره‌های تامين و تاسيس شعبه جديد حاصل شد.

پائول هالگ: «از پیشرفت‌ها و دستاوردهاي بارز جان جنيش در طي بيست سال اخير صميمانه تشكر می‌کنم. او در دوران مديرعاملي خود، استراتژی رشد سيكا را شتاب بخشيد و به سطح عملكردي جديدي رساند. از رفتن او بسيار متاثرم و بهترين آرزوها را براي او دارم.»

سيكا رشد فروش 6 تا 8 درصدي براي اولين بار در سال 2017 و رسيدن آن به بيش از 6 ميليارد فرانك سوييس را تاييد می‌کند. سود عملياتي و سود خالص به افزايش نرخ خود ادامه می‌دهند. استراتژی رشد با افتتاح هشت كارخانه جديد و تاسيس سه شعبه ديگر ادامه خواهد يافت.