افتتاح كارخانه جديد توليد ملات در فيلادلفيا توسط سيكا

 ظرفيت بازار در بخش تكميل فضاي داخلي

سيكا كارخانه مدرن توليد ملات در آمريكاي شمالي راه‌اندازي می‌کند. اين كارخانه محصولات مورد استفاده در زمينه تكميل فضاي داخلي را براي شهرهاي واقع در ساحل شرقي آمريكا توليد می‌کند. كارخانه جديد به منظور توسعه كارخانه قبلي افزودنی های بتن، كه ظرفيت آن قبلاً افزايش داده شده بود، ساخته می‌شود.

كريستوف گانز، مدير منطقه‌ای آمريكاي شمالي: «ما به روند توسعه خود، كه در دو سال گذشته با سرمايه‌گذاري در زمينه محرک‌های رشد سيكا (مانند انواع ملات) اتفاق افتاده است، ادامه می‌دهیم. اين به معني توسعه زنجيره تامين، كادر فروش و افزايش تلاش‌های بازاريابي است. تقويت حضور ما در نزديكي کلان‌شهرهای پررونق در سال 2016 نيز ادامه خواهد يافت. تصميم داريم دو كارخانه جديد در آمريكاي شمالي راه‌اندازي كنيم كه يكي از آن‌ها در كانادا و ديگري در آمريكا قرار خواهد داشت. با اين اقدامات می‌توانیم ظرفيت و فضاي بيشتري براي رشد سيكا و مشتريانمان ايجاد كنيم.»

سيكا با 18 كارخانه در آمريكاي شمالي

با افتتاح دومين كارخانه جديد ملات در آمريكاي شمالي در دو سال گذشته و خريد شركت BMI (توليد كننده ملات) در كاليفرنياي شمالي، تعداد کارخانه‌های سيكا در آمريكاي شمالي به 18 عدد می‌رسد.

بنابراين، سيكا در موقعيت مناسبي براي بهره بردن از بهبود شرايط بازار در بخش ساختمان‌سازي در آمريكاي شمالي قرار دارد. محرک‌های رشد در اين بازار شامل پروژه‌های تجاري و زيربنايي می‌شوند كه به عنوان بخشي از روند توسعه كلان شهرها در حال انجام هستند. پيش‌بینی‌ها نشان می‌دهند كه بازار ساخت و ساز آمريكا در سال 2015 و 2016 به ترتيب با رشد ساليانه 8% و 10% مواجه خواهد شد.

افتتاح كارخانه جديد توليد ملات در فيلادلفيا

سيكا كارخانه مدرن توليد ملات در آمريكاي شمالي راه‌اندازي می‌کند. اين كارخانه محصولات مورد استفاده در زمينه تكميل فضاي داخلي را براي شهرهاي واقع در ساحل شرقي آمريكا توليد می‌کند.

كارخانه جديد توليد ملات در فيلادلفيا

سيكا در موقعيت مناسبي براي بهره بردن از بهبود شرايط بازار در بخش ساختمان‌سازي در آمريكاي شمالي قرار دارد. محرک‌های رشد در اين بازار شامل پروژه‌های تجاري و زيربنايي می‌شوند كه به عنوان بخشي از روند توسعه كلان شهرها در حال انجام هستند.