نود و هشتمين شعبه سيكا

سيكا حضور خود در غرب آفريقا را افزايش می‌دهد و بعد از نيجريه، ساحل عاج، و كامرون، شعبه جديدي در سنگال تاسيس می‌کند. بعد از ساحل عاج، سنگال دومين كشوري است كه بالاترين سرعت رشد را در اين منطقه دارد. كارخانه محلي از قبل براي توليد افزودنی های بتن برنامه ريزي شده است و بعداً براي توليد ملات نيز توسعه داده می‌شود. سيكا با 19 شعبه و 17 كارخانه حضوري قوي در آفريقا دارد.

پائول شولر، مدير منطقه‌ای سيكا در EMEA: «ما بزودي وارد بازارهاي نوظهوري مانند سنگال می‌شویم. پروژه‌های سرمايه‌گذاري عظيم در بخش زيرساخت، حمل و نقل، انرژي و آب و همچنين كشف نفت در چند وقت اخير به توسعه اين كشورهاي نوظهور كمك می‌کنند. استراتژی رشد سيكا در آفريقا نتايج خوبي حاصل كرده است. در پنج سال اخير، فروش ما بطور ميانگين 22 % در سال افزايش يافته است.»

سرمایه‌گذاری‌های زيربنايي به عنوان محرك رشد

اقتصاد سنگال در سه سال گذشته بطور ميانگين با رشد 5 درصدي همراه بوده است. طبق آخرين پيش بینی‌ها، رشد اقتصادي سنگال امسال 6.5 درصد خواهد بود. محرك اصلي رشد اقتصادي سنگال و بخش ساختمان‌سازي، «طرح سنگال نوظهور» تا سال 2035 است. طبق اين طرح، مراكز شهري با پتانسيل اقتصادي از طريق پروژه‌های زيربنايي و ساير اقدامات افزايش می‌یابند. پروژه‌های مهم زيربنايي حمل و نقل با سرمايه‌گذاري مشترك بانك سرمايه‌گذاري اروپا و اتحاديه اروپا انجام می‌شوند.