راه‌اندازي كارخانه توليدي جديد در پاكستان توسط سيكا

با راه‌اندازي كارخانه جديد توليد ملات و افزودنی های بتن در پاكستان، سيكا ظرفيت توليد خود را در اين كشور افزايش می‌دهد و به رونق ساخت و ساز در اين كشور پاسخ می‌دهد. مخصوصا در بخش زيرساخت و ساختمان‌های مسكوني تقاضا بسيار زياد است. جمعيت 200 ميليوني پاكستان به سرعت در حال افزايش است و يكي از كشورهاي پرجمعيت جهان محسوب می‌شود.

كارخانه جديد براي توليد افزودنی های بتن و ملات‌ها در دومين شهر بزرگ پاكستان، يعني لاهور، در شمال اين كشور واقع است. لاهور يكي از بزرگترين نواحي شهري جهان به حساب می‌آید. با اين سرمايه‌گذاري جديد و انتقال كارخانه ملات قبلي از لاهور به كراچي در جنوب پاكستان، سيكا زمينه رشد خود در آينده اين بازار پررونق را افزايش می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهند كه صنعت ساخت و ساز در پاكستان تا سال 2020 بطور ميانگين هر ساله 12% افزايش يابد.

ايوو شادلر، مدير منطقه‌ای EMEA: «افزايش ظرفيت توليد محلي در پاسخ به تنگناهاي موجود انجام می‌شود. كارخانه جديد در شمال و توسعه كارخانه در جنوب به ما امكان می‌دهند تا سریع‌تر از بازار ساختمان‌سازي پاكستان به رشد خود ادامه دهيم و بنابراين، با توليد محلي، رقابت‌پذيري خود را افزايش دهيم. تمركز ما در پاكستان بر بازارهاي هدف بتن، ترميم و كف‌پوش خواهد بود و فعالیت‌های تجاري خود را در اين حوزه‌ها پيش خواهيم برد.»

مشخصات سازماني سيكا

سيكا توليد كننده مواد شيميايي خاص است و موقعيت ممتازي در توسعه و توليد سیستم‌ها و محصولات مورد استفاده براي اتصال، درزگیری، لرزه‌گيري، تقويت و حفاظت در بخش ساختمان‌سازي و صنعت خودرو دارد. سيكا در 99 كشور شركت تابعه دارد و در بيش از 190 كارخانه محصولات خود را توليد می‌کند. فروش معادل 5.75 ميليارد فرانك سوييس در سال 2016 حاصل تلاش بيش از 17000 نيروي كاري شركت بوده است.