چسب سیلیکونی ساختاری Sikasil® SG-500

چسب سیلیكونی ساختاری (Structural) با عملكرد بالا

مشخصات چسب سیلیكونی ساختاری Sikasil® SG-500:

Sikasil® SG-500 محصول تخصصی برای نصب شیشه بر روی فریم جهت استفاده در نمای بیرونی و نیز در صنایع مشابهی که نیاز به مشخصات مکانیکی بالا داشته باشند مانند اتصال قطعات پنل های خورشیدی و سایر كاربردهای صنعتی حساس مناسب است.

 

مزایای چسب سیلیكونی ساختاری Sikasil® SG-500:

  • دارای شناسه SNJF-VEC / VI-VEC
  • تاییدیه ارزیابی حریق (EN 11925-2 / DIN 4102-B1)
  • مقاومت بسیار خوب به UV و فرسایش ناشی از شرایط محیطی
  • مطابق با استانداردهای

 EOTA ETAG 002, EN 13022 and ASTM C 1184، EN 1279-2 and 4, ETA 03/0038

برگه اطلاعات فنی محصول