درزگیرهای سیلیکونی Sikasil® IG-25/HM Plus

درزگیر سیلیکونی Sikasil® IG -25

درزگیر سیلیکونی دو جزئی در تولید شیشه های دو جداره پرشده با هوا

مشخصات درزگیر سیلیکونی سیکا سیل 25-Sikasil® IG:

محصول تخصصی برای درزگیری و آب بندی در تولید شیشه های دو جداره با مقاومت های  سازه ای بالا، قابلیت استفاده در شیشه های دو جداره پرشده با هوا

مزایای درزگیر سیلیکونی سیکا سیل 25-Sikasil® IG:

 • مقاومت بسیار بالا در برابر شرایط جوی وپرتوی فرابنفش خورشید
 • چسبندگی  بالا به سطح شیشه
 • عملکرد بالا در محدوده دمایی بین40- تا 150+ درجه
 • قابلیت دفع انبساط و انقباض های متمادی بدون جدایش و پارگی
 • غیر خورنده
 • دارای تاییدیه های:

  EOTA , ETAG , (N0.002-2001) , EN 1279-2,-4 , EN 15434

  , CEKAL , SNJF VI-VEC  GB16776-2005

Sikasil® IG -25 HM Plus

درزگیر سیلیکونی دو جزئی در تولید شیشه های دو جداره پرشده با گاز و هوا

مشخصات درزگیر سیلیکونی سیکا سیل Sikasil® IG-25 HM Plus:

محصول تخصصی برای درزگیری و آب بندی در تولید شیشه های دو جداره با مقاومت های سازه ای بالا با قابلیت استفاده در شیشه های دو جداره پرشده با گاز و هوا.

مزایای درزگیر سیلیکونی سیکا سیل Sikasil® IG-25 HM Plus:

 • مقاومت بسیار خوب به UV و فرسایش ناشی از شرایط محیطی
 • چسبندگی بالا به سطح شیشه
 • عملکرد بالا در محدوده دمایی بین40- تا 150+ درجه
 • قابلیت دفع انبساط و انقباض های متمادی بدون جدایش و پارگی
 • غیر خورنده
 • دارای تاییدیه های:

  EOTA,  ETAG,  (N0.002-2001),  ETA/CE mark , EN 1279-2, -3,-4

  CEKAL, SNJF VI-VEC, GB16776-2005

برگه اطلاعات فنی محصولات