عملیات آغازین اولین کارخانه سیکا در سنگال

سیکا با افتتاح کارخانه افزودنی بتن در سنگال، به گسترش ظرفیت تولید خود در غرب آفریقا ادامه می دهد. این اولین کارخانه جدید در کشور است و به زودی با اضافه شدن یک تاسیسات تولید ملات ادامه خواهد یافت. در مجموع سیکا با 19 شعبه و 20 کارخانه، حضور پر رنگی در آفریقا دارد.
ایو شوادلر، مدیر منطقه ای EMEA: “سنگال یکی از سریع ترین کشورهای در حال توسعه آفریقای غربی است و ما در این بازارهای در حال رشد، جایگاه مناسبی بدست آورده ایم. پروژه های سرمایه گذاری بزرگ در زیرساخت ها، حمل و نقل، انرژی و آب به همراه ذخایر نفتی که اخیرا کشف شده اند، سهم مهمی را در توسعه این کشور های در حال توسعه ایفا می کنند. استراتژی رشد ما در آفریقا” طی پنج سال گذشته محقق شده است. ما افزایش فروش سالانه بیش از 18 درصد را در 5 سال گذشته در این منطقه ثبت کرده ایم.
افزایش رشد اقتصادی
سنگال دارای یکی از قوی ترین نرخ های رشد در میان کشورهای آفریقای جنوبی است. اقتصاد آن طی دو سال گذشته به میزان متوسط سالانه 6.5 درصد رشد کرده است. پیش بینی برای سال 2018، 7٪ است.  رشد به وسیله “طرح توسعه سنگال” که در سال 2014 آغاز شد و تا سال 2035 ادامه خواهد داشت، هدایت می شود. هدف آن تقویت مراکز شهری با پتانسیل اقتصادی قابل توجه از طریق پروژه های زیربنایی و سایر اقدامات می باشد.