نمایندگی اصفهان

مجتبی طالبی

آدرس: اصفهان، خیابان فیض، چهارراه رکن الملک

تلفن:  35816258 031

نمایندگی مشهد

علیرضا شکاری

شرکت پیشرو صنعت نیروانا شرق

آدرس: مشهد، خیابان خیام شمالی 75، پلاک 8.

تلفن:  37113766 051

نمایندگی البرز

شهریار فاضل
شرکت خاک سیال سازه سپنتا

تهران، فلکه دوم شهران، بلوار شهران، پلاک128، واحد 2
تلفن : 44337198 021
فکس: 44366251 021