محصولات آماده‌سازی و لوازم جانبي سیکا

درزگیري فراتر از قرار دادن درزگیر در درزهاست

سيكا راهکار ارائه می‌کند، بنابراين طیف وسیعی از محصولات جانبي و کمکی را نيز در كنار چسب ها و درزگیرها عرضه می‌کند. ما ابزارها، ممبران‌ها، نوارها و ‌محصولات آماده‌سازی‌ سطح را براي عملكرد بهينه ی سيستم ها به شما پيشنهاد می‌کنیم.

آماده‌سازی سطح

آماده‌سازي صحيح سطح براي نصب كف‌پوش بسيار حياتي است. اين كار براي جلوگيري از نفوذ آب از سطح به چوب يا تثبيت لايه بتني ضعيف انجام می‌شود. ما تخصص لازم و محصولات مناسب براي شرايط شما را ارائه می‌کنیم. براي اطمينان خاطر بيشتر، ادعاها را كنار بگذاريد، از سيكا استفاده كنيد!

ابزار و لوازم جانبي

سيكا به عنوان يكي از اولين توليدكنندگان تلمبه چسب‌پاش امكان پخش يكنواخت چسب را براي نصب كف‌پوش فراهم می‌آورد.