ملات‌هاي ترمیم‌کننده بتن سیکا

ملات‌هاي تعمیر و ترمیم بتن سیکا

سيكا محصولات متنوعي را براي تعمير بتن و شرايط كاري خاص عرضه می‌کند:

  • محصولات بر پايه سيمان خالص
  • ملات‌هاي سيماني ترمیم‌کننده اصلاح‌شده با پليمر
  • مصالح ترمیم‌کننده بر پايه اپوكسي
  • افزودنی‌های ويژه براي ملات‌هاي فلّه‌اي يا ملات‌هاي ترمیم‌کننده بسته بندي شده
 
 
ملات‌هاي ترمیم و تعمير بتن سیکا

پرایمر اتصال دهنده

پرایمرهای اتصال دهنده در موارد خاص براي افزايش چسبندگي مصالح ترمیم‌کننده به سطح استفاده می‌شوند. سيكا محصولاتي را براي محوطه‌های كوچك و مصارف بزرگ‌مقیاس با شرايط كاري مختلف عرضه می‌کند.

ملات‌هاي ترمیم‌کننده بتن

سيكا انواع محصولاتِ بر پايه سيمان خالص، ملات‌هاي سيماني ترمیم‌کننده اصلاح‌شده با پليمر، و مصالح ترمیم‌کننده بر پايه اپوكسي را براي انجام انواع تعميرات در شرايط مختلف عرضه می‌کند.

ملات‌هاي تسطیح‌کننده

در مواقعي كه به ايجاد پوشش يا صاف كردن بتن نياز باشد، از ملات‌هاي تسطیح‌کننده براي پر كردن حفرات و فرورفتگی‌های سطحي استفاده می‌شود. سيكا انواع ملات‌هاي تسطیح‌کننده را براي اجرای پوشش سريع عرضه می‌کند.