کاشت آرماتور یا بولت با چسب های تخصصی سیکا

چسب های کاشت آرماتور یا بولت سیکا

چسب های کاشت آرماتور یا بولت، براي مصارف تحت بار زياد مناسب هستند. زيرا تقريباً در تمام موارد اتصال نهايي محكم‌تر از خودِ ماده سطح است. علاوه بر اين، از آنجا كه اين سيستم بر اساس چسبندگي شيميايي كار می‌کند و در آن از مهارهاي مكانيكي انبساطي استفاده ‌شده است، هيچ تنش اوليه‌اي به سطح وارد نمی‌شود. بنابراين، چسب های کاشت آرماتور براي محكم‌سازي در نزديكي لبه‌ها، نصب در مراكز كاهش يافته، و کاشت گروهي نيز مناسب هستند.