عامل غلظت دهنده Sikafloor® Extender T

توضیح محصول عامل غلظت دهنده Sikafloor®Extender T:

Sikafloor®Extender T یک پودر پلیمری فیبری(لیفی)، سفید رنگ بی اثر است که به عنوان عامل غلظت دهنده در سیستم های Sikafloor مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردهای Sikafloor®Extender T:

  • در ترکیب با پلی یورتان، اپوکسی سیکا و سیستم های MMA
  • برای کاربرد در سطوح افقی به منظور ایجاد بافت پوست پرتغالی روی سطح
  • برای اجرا در سطح عمودی به منظور نگهداری رزین در محل در طی عمل آوری
  • برای ترمیم ترك خوردگی و پر کردن حفره ها، ایجاد بافت مناسب بر روی سطوح افقی و عمودی

مزایای Sikafloor®Extender T:

  • در حین اجرا به طوریکه با شرایط محل سایت سازگار شود  Sikafloor تنظیم ویسکوزیته رزین
  • اقتصادی و قابلیت اختلاط و اجرای راحت
  • بی اثر بر روی نرخ عمل آوری و عمر کاربری
  • میزان استفاده کمتر از این محصول برای تغییر ویسکوزیته در مقایسه با سایر عامل های غلظت دهنده اپوکسی
  • سرطان زا نیست
  • بی اثر و واکنش ناپذیر

بسته بندی:

کیسه های 1 و 10 کیلوگرمی

برگه اطلاعات فنی محصول