آب‌بندی بالکن‌ها با محصولات های سیکا

 

راهکارهای متنوع برای تمام نیازهای آب بندی در بالکن

آب بندی محافظتی زیرلایه های کاشی های سرامیکی یا چوبی، درزگیری کاشی های موجود یا لایه های نهایی تزئینی، راهکارهایی هستند که توسط سیکا ارائه می شوند.