آب بندی حوضچه، استخر و مخزن با محصولات سیکا

گودال‌ها و حوضچه‌ها

در مخازن آب آشاميدني مورد استفاده در آبياري و همچنين در فرآیندهای آب پاک(تمیز) در صنايع می‌توان از ممبران های ورقه‌اي استفاده كرد. ممبران های مخصوص مورد استفاده در دریاچه‌های مصنوعي و حوضچه‌های نگهداري به ممبران های ورقه‌اي مخصوص براي حفاظت خاك بستر و آب زيرزميني در برابر آلودگي نياز دارند. ممبران های سيكاپلان از جنس PVC يا FPO/TPO می توانند در فضای باز یا به صورت محافظت شده اجرا شوند.

استخرهاي شنا

استخرهاي شناي روباز يا سرپوشيده خصوصي يا عمومي را می توان با ممبران های ورق PVC سيكاپلان (®Sikaplan) در دو حالت بدون اتصال يا اتصال لبه‌ای آب بندی کرد. براي حوضچه‌های شناي طبيعي می‌توان از ممبران TPO مخصوص استفاده كرد.

کاشی‌ها با استفاده از ملات‌هاي سيكاسرام (®SikaCeram) و درزگیرهاي نواري سيكا كامبي فلكس (®Sika Combiflex) چسبانده و آب‌بندی می‌شوند.

پوشش مخازن

مخازن يا استخرهاي نگهداري فاضلاب يا پساب‌های شيميايي براي حفاظت خاك بستر و آب‌های زيرزميني در برابر آلودگي به پوشش‌های با مقاومت شيميايي بالا نياز دارند. بعد از نصب ممبران های ورقه‌اي سيكاپلان (®Sikaplan) می‌توان از ممبران های مايع سيكالستيك (®Sikalastic) برپایه پلي یورتان يا پلي اوره يا پوشش‌های اپوكسي سيكاگارد (®Sikagard) استفاده كرد.