آنی گیر مایع Sika®-4a

توضیح محصول Sika®-4a:

Sika®-4a یک ترکیب مایع آب بند و آماده محسوب می شود. هنگامی که با سیمان مخلوط می شود می تواند به سرعت جلوی نشت شدید آب را بگیرد.
این محصول برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرم مناسب است.

کاربردهای آنی گیر Sika®-4a:

این محصول برای آب بندی اولیه سطوح خیس مناسب است (قبل از این که اندودکاری با سیمان انجام شود). همچنین می توان از این محصول در تثبیت پیچ ها و حفره ها در بتن استفاده کرد.
Sika®-4a یک محصول شناخته شده در عرصه بین المللی در حوزه آب بندی محسوب می شود.

 

پایه شیمیایی:

ترکیب مواد شیمیایی غیر آلی

بسته بندی:

گالن های 25 و 200 لیتری

نوع و رنگ:

شفاف، مایع بی رنگ مایل زرد

برگه اطلاعات فنی محصول