فوق روان کننده Sika®ViscoCrete®-4400 IR

توضیح محصول فوق روان کننده سیکا ویسکوکریت 4400:

Sika®ViscoCrete®-4400 IR یک فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات های تلفیقی است که با قابلیت بهبود قوام و شکل بتن جهت ساختن بتن های پر مقاومت و خود متراکم با نسبت آب به سیمان پایین توصیه می گردد.

 

کاربرد های فوق روان کننده Sika®ViscoCrete®-4400 IR:

 • تولید بتن آماده
 • تولید بتن با کارایی بالا
 • بتن متراکم و نفوذناپذیر با سطح صاف
 • تولید اجزا پیچیده ای از قبیل بلوك ها، فوندانسیون ها، دیوار ها، تیر ها و ستون ها
 • تولید بتن خود متراکم

 

ویژگی ها / مزایای سیکا ویسکوکریت 4400:

این افزودنی با مکانیزم اثر دوگانه جذب سطحی و ممانعت فضایی مولکول های پلیمری، باعث جدایی ذرات چسباننده از هم می شود. در نتیجه این ویژگی ها باعث به وجود آمدن خصوصیات زیر می شود:

 • کاهنده شدید آب و در نتیجه افزایش تراکم و مقاومت
 • اثر پلاستیسیته روانی عالی و در نتیجه بهبود رفتار تراکمی، قالب گیری و روانسازی بتن
 • فاقد ذرات کلراید و بی ضرر برای بتن های مسلح
 • کاهش میزان واکنش کربوناسیون بتن
 • کاهش تمایل به جمع شدگی
 • وجود ترکیبات آلی و در نتیجه شکل و جریان بهتر بتن در بتن های فاقد فیلر کافی

 پایه شیمیایی:

مایع با پایه پلی کربوکسیلات های تلفیقی

بسته بندی:

گالن های20 کیلوگرم و مخازن 1100 کیلوگرم

نوع و رنگ :

مایع قهوه ای رنگ

 

برگه اطلاعات فنی محصول